АНАРХИЗМЪТ В 21 ВЕК

петък 24ти януари 2020, от Konstantinov Gueorgui Константинов Георги

“ЕДНА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е УЗРЯЛА ЗА СМЪРТТА, КОГАТО Е СЪЗДАЛА И РАЗВИЛА В СЕБЕ СИ ВСИЧКИ ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА Я УНИЩОЖАТ.”
М. БАКУНИН

“Анархизмът не може да бъде разбран от хора без мозък”
субкоманданте Маркос

Приложени документи